Select Page

Pouk

Dečki Deklice
5.b Samo Poljanšek
6.a Samo Poljanšek Metka Mozetič
6.b Samo Poljanšek Metka Mozetič
7.a Samo Poljanšek Metka Mozetič
7.b Samo Poljanšek Metka Mozetič
8.a Samo Poljanšek Metka Mozetič
8.b Samo Poljanšek Metka Mozetič
9.a Samo Poljanšek Nataša Žebaljec
9.b Samo Poljanšek Nataša Žebaljec

 

Podatki v spodnji tabeli so zgolj informativne narave, saj je izpeljava večine vsebin odvisna od mnogih dejavnikov (značilnosti skupine učencev, materialni, organizacijski in vremenski pogoji, šolski koledar,…). Pridržujemo si pravico do spremembe števila ur posameznih aktivnosti.
ŠT. ŠPORTNA ZVRST LETNO ŠT. UR
OSNOVNI PROGRAM 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
1. UVODNA URA 1 1      
2. NARAVNE OBLIKE GIBANJA, IGRE IN SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA 11 10 5 5 5
3. ATLETIKA 13 13 8 8 8
4. GIMNASTIKA 10 10 8 8 8
5. MALA ODBOJKA/ODBOJKA 22 22 13 15 12
6. MALA KOŠARKA/KOŠARKA 9 9 8 6 6
7. MALI ROKOMET/ROKOMET 9 9 5 5 5
8. MALI NOGOMET/RITM. GIM. 13 13 8 8 7
9. PLES 3 3 3 3 2
10. KOLESARSTVO 3        
11. PREVERJANJE ZNANJA PLAVANJA   2      
12. ŠPORTNOVZGOJNI KARTON 4 4 4 4 3
13. ŠPORTNI DNEVI 5X 5X 5X 5X 5X
14. LETNA ŠOLA V NARAVI 5 dni 5 dni      
         
DODATNI PROGRAM
14. HOKEJ 2 2 1 1 1
15. BADMINTON 2 2 2 2 2
16. NAMIZNI TENIS 2 2 2 2 2
17. PLEZANJE 2 3 3 3 3
TEK NA SMUČEH  Odvisno od vremenskih razmer
SKUPAJ UR 105 105 70 70 64